מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. ויש לנו כמה עקרונות בסיסיים בכדי לשמור עליה:

  • אנחנו לא מבקשים מידע אישי, אלא אם כן אנחנו ממש צריכים אתו.
  • אנחנו לא חולקים את המידע האישי שלך עם אף אחד מלבד לציית לחוק, או להגן על הזכויות שלנו.
  • אנו לא שומרים את המידע אישי, אלא אם כן הוא נדרש להפעלה השוטפת של האתרים שלנו.
  • אנו שואפים להפוך הכול לפשוט ככל האפשר כדי שתוכלו לשלוט במה שנראה לעין לציבור או נראה על ידי מנועי חיפוש.

להלן מדיניות הפרטיות שלנו בהתאם לעקרונות אילו:

רישום לאתרים

חלק מהשירותים באתרים של כלים מנצחים טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור שם מלא ואימייל (מינימום המידע הנדרש על ידי מערכת הניהול של ווארדפרס עליה מבוססים האתרים).

הרשמתך לקבלת אתר או לאחד האתרים ברשת ו/או מסירת פרטים על ידך ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי הדיוור ממנהלי הרשת או האתר הספציפי, המפעיל עשוי לעתים לשלוח לך הודעת דוא”ל לספר לך על חדשות באתר, לבקש את המשוב שלך, או פשוט לשמור אותך מעודכן עם מה שקורה עם המפעיל ו/או הרשת. על אף האמור, תוכל בכל עת לבטל את הרשמתך לכל אחת מרשימות הדיוור בלחיצה על קישור שיופיע בכול אימייל.

מידע על מבקרים באתר

כמו רוב מפעילי אתרים, המפעיל אוסף מידע לא אישי מהסוג שדפדפני אינטרנט ושרתים מאפשרים בדרך כלל, כגון סוג הדפדפן התאריך והשעה של כל בקשת מבקר. המטרה של המפעיל באיסוף מידע מזהה שאינו אישי היא להבין טוב יותר כיצד המבקרים משתמשים באתרים.
המפעיל אוסף גם מידע שעלול לאפשר זיהוי אישי כמו כתובות פרוטוקול האינטרנט (IP) ומידע אישי כמו שם מלא כתובות אימייל של משתמשים רשומים ושל מגיבים בבלוגים.

בנוסף המפעיל שומר מידע על פעולות אחרונות שנעשו באתר על ידי משתמשים וזאת למטרות אבטחה, זיהוי תקלות ופרצות ובכדי לנסות ולאפשר שיחזור במידת הצורך.

הגנה של מידע זיהוי אישי מסוימים

המפעיל חושף מידע אישי או מידע שעשוי לאפשר זיהוי אישי רק לבעלי תפקידים שצריכים לדעת את המידע על מנת לנהל את האתרים. או לבעלי תפקידים באתר הרלוונטי אשר זקוקים למידע בכדי למלא את תפקידם ו/או בכדי לתקשר עם הלקוח.

כמו כן רשאי המפעיל לאפשר גישה לקבלני משנה של המפעיל או לספקי שירותים של אתרי האינטרנט של המפעיל, בכדי לנהל, לשחזר, לתקן או לשפר את האתרים והשירות.

מסירת מידע לצד שלישי

המפעיל לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את ההנחיות למשתמש או אם תבצע באמצעות האתרים או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, יהיה המפעיל רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.

אם יתקבל בידי המפעיל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע לצד שלישי.

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעיל.

בכל מקרה בו המפעיל יסבור כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

אבטחת מידע

המפעיל מיישם באתרים מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכת ניהול האתרים של המפעיל אך אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המפעיל לא מתחייב שהשירותים באתרי הקהילות יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

כמו כן, האתרים מאפשרים גישה לתגובות ותכנים באופן מבוקר על פי ההגדרות של יוצרי התוכן, חלק מוצג לקהל ספציפי בלבד חלק אחר מוצג באופן חופשי ברשת האינטרנט, המפעיל לא מתחייב שתכנים שהוגדרו להצגה לקהל ספציפי בלבד לא ימצאו דרכם לרשת האינטרנט.

אל תעלה/י לאתרים פרטים אישיים, מידע או תוכן שאינך רוצה שיגיעו לאינטרנט או יפורסמו ברבים.

עוגיות.

עוגיות הם קבצי טקסט שאתרים שומרים במחשב של מבקרים, ושהדפדפן של המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר. האתרים שלנו משתמשים בעוגיות כדי לאמת פרטים, לעזור לזהות ולעקוב אחר השימוש של המבקרים באתר והעדפות הגישה שלהם ובכדי לשפר את חווית הגלישה ברשת. מבקרים שאינם רוצים שעוגיות יאוחסנו על המחשבים שלהם צריכים להגדיר את הדפדפנים שלהם לסרב עוגיות לפני השימוש באתרי האינטרנט. החיסרון הוא שיתכן שתכונות מסוימות של אתרי האינטרנט לא יתפקדו כראוי ללא סיוע של עוגיות.

העברות עסקים.

אם המפעיל או חלק ממנו יירכש או יועבר לניהול של אחר, או במקרה הבלתי סביר שהמפעיל יפשוט רגל פרטי משתמש יהיו אחד הנכסים שיועברו או ירכשו על ידי צד שלישי. את/ה מכיר בכך שהעברות כאלה עלולות להתרחש, וכי כל רוכש של המפעיל יכול להמשיך ולהשתמש במידע האישי שלך כמפורט במדיניות זו.

שינויים במדיניות הפרטיות.

למרות שרוב השינויים צפויים להיות קלים המפעיל עשוי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המפעיל. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

יומן שינויים: