Coming Soon

בתקופה הפיילוט כלים מנצחים מוצע בעברית בלבד.

בקרוב כלים מנצחים (WGears.net) יוצע גם באנגלית ובהמשך גם בשפות אחרות.

המטרה היא לאפשר גם למי שאינם דוברים אנגלית ליצור לעצמם נכסים מניבים שפנו לקהל העצום של דוברי האנגלית ברחבי העולם. ובהמשך גם ספרדית, רוסית, ערבית ועוד...